Tämä Eurofinsin verkkokauppa hyödyntää evästeitä parantaakseen käyttökokemustasi. Käyttämällä tätä sivua hyväksyt evästeiden käytön.

Tuoteluettelo - Yksittäiset analyysit

Voit lisätä tutkimuspakettiin yksittäisiä analyysejä tai tutkia yksittäisiä analyysejä kaivovedestä aiemman tutkimuksen jälkitarkastuksena. Jos kaivoveden aiemmasta tutkimuksesta on aikaa 3-5 vuotta tai sitä ei ole tehty, suosittelemme valitsemaan kaivovesipaketin.

Product image

Tuot.nro. AAJ

pH

pH kuvaa veden happamuutta tai emäksisyyttä. Kaivoveden pH:n tulisi olla välillä 6.5 - 9.5. Korkea pH – pitoisuus aiheuttaa terveyshaittaa ja matala arvo lisää veden syövyttäviä ominaisuuksia.

15 € sisältää alv:n (ilman toimituskuluja)

Lisää ostoskoriin

Lukumäärä

Lisää ostoskoriin

Product image

Tuot.nro. AAK

Sähkönjohtavuus

Veden sähkönjohtavuus kuvaa veteen liuenneiden mineraalisuolojen määrää. Korkea sähkönjohtavuus aiheutta korroosio-ongelmia. Talousveden sähkönjohtokyvyn laatutavoite on 2500 μS/cm (250 mS/m).

15 € sisältää alv:n (ilman toimituskuluja)

Lisää ostoskoriin

Lukumäärä

Lisää ostoskoriin

Product image

Tuot.nro. AAL

CODMn (humus)

CODMn-arvo kuvaa vedessä olevan orgaanisen aineen määrää. Suomessa orgaaninen aine on tyypillisesti humusta, joka vaikuttaa sekä veden ulkonäköön että makuun ja voi edesauttaa saostumien muodostumista. Korkea CODMn-arvo johtuu usein kaivoon päässeestä pintavedestä. CODMn-arvon laatutavoite talousvedelle on 5,0 mg/l.

30 € sisältää alv:n (ilman toimituskuluja)

Lisää ostoskoriin

Lukumäärä

Lisää ostoskoriin

Product image

Tuot.nro. AAI

Väriluku

Veden väri johtuu yleisesti värillisistä orgaanisista yhdisteistä kuten humushapoista. Myös metallit, kuten rauta ja mangaani, aiheuttavat veden väriluvun kasvua. Väri sisältyy laatutavoitteisiin ja sen tulisi olla enintään 5.

15 € sisältää alv:n (ilman toimituskuluja)

Lisää ostoskoriin

Lukumäärä

Lisää ostoskoriin

Product image

Tuot.nro. AAH

Sameus

Veden sameus johtuu yleensä savesta, raudasta tai kolloidisista yhdisteistä. Veden sameuden tulisi olla enintään 1 NTU.

15 € sisältää alv:n (ilman toimituskuluja)

Lisää ostoskoriin

Lukumäärä

Lisää ostoskoriin

Product image

Tuot.nro. AAG

Haju

Veden haju on veden laadun yleisindikaattori. Jos haju poikkeaa tavanomaisesta, on selvitettävä, mistä muutos johtuu ja aiheutuuko terveyshaittaa.

10 € sisältää alv:n (ilman toimituskuluja)

Lisää ostoskoriin

Lukumäärä

Lisää ostoskoriin

Product image

Tuot.nro. AAM

Ammonium

Ammoniumia joutuu vesiin typpipitoisten orgaanisten aineiden hajoamistuotteena, lannoitteista sekä teollisuuden ja asutuksen jätevesien mukana. Ammonium heikentää veden hajua ja makua ja lisää korroosiota. Ammoniumin laatutavoite talousvedelle on enintään 0,5 mg/l.

25 € sisältää alv:n (ilman toimituskuluja)

Lisää ostoskoriin

Lukumäärä

Lisää ostoskoriin

Product image

Tuot.nro. AAQ

Nitriitti

Nitriittiä muodostuu typpiyhdisteiden epätäydellisen hapettumisen seurauksena. Sen esiintyminen talousvedessä on aina merkki bakteeritoiminnasta joko vedenottamossa tai vesijohdoissa. Nitriitin terveysperusteinen enimmäisarvo on on 0,5 mg/l.

25 € sisältää alv:n (ilman toimituskuluja)

Lisää ostoskoriin

Lukumäärä

Lisää ostoskoriin

Product image

Tuot.nro. AAP

Nitraatti

Nitraattia voi joutua raakavesiin lannoitteista sekä typpeä sisältävien aineiden hajoamisen ja hapettumisen seurauksena. Nitraatin aiheuttamat terveysriskit kohdistuvat imeväisikäisiin lapsiin, joilla nitraatista muodostuva nitriitti voi aiheuttaa häiriöitä veren punasolujen happiaineenvaihduntaan. Nitraatin terveysperusteinen enimmäisarvo talousvedessä on 50 mg/l.

25 € sisältää alv:n (ilman toimituskuluja)

Lisää ostoskoriin

Lukumäärä

Lisää ostoskoriin

Product image

Tuot.nro. AAO

Kloridi

Kloridin laatutavoite talousvedelle on enintään 100 mg/l. Klorideilla ei tiedetä olevan haitallisia terveysvaikutuksia, mutta se lisää veden korroosiovaikutusta.

25 € sisältää alv:n (ilman toimituskuluja)

Lisää ostoskoriin

Lukumäärä

Lisää ostoskoriin

Product image

Tuot.nro. AAN

Fluoridi

Fluoridi liukenee kaivoveteen yleisesti maaperästä. Kohonnut juomaveden fluoridipitoisuus saattaa aiheuttaa sekä luuston haurautta että varsinkin lapsilla hammaskiilteen muodostumishäiriöitä. Fluoridin enimmäispitoisuus kaivovedessä on 1.5 mg/l.

25 € sisältää alv:n (ilman toimituskuluja)

Lisää ostoskoriin

Lukumäärä

Lisää ostoskoriin

Product image

Tuot.nro. AAW

Radon

Talousvedessä olevat luonnon radioaktiiviset aineet ovat peräisin maa- ja kallioperän radioaktiivisista aineista, jotka liukenevat maankuoren mineraaleista pinta- ja pohjaveteen. Koska pohjavesi on paljon pitempään kosketuksissa maa- ja kallioperän kanssa kuin pintavesi, pohjaveden radonpitoisuudet ovat huomattavasti suurempia. Merkittävin säteilyaltistus kohdistuu keuhkoille, koska radonia vapautuu ilmaan vettä käytettäessä (esim. suihku, asianpesu, ruuanlaitto). Radonin laatutavoite on 1000 becquereliä litrassa (Bq/l).

80 € sisältää alv:n (ilman toimituskuluja)

Lisää ostoskoriin

Lukumäärä

Lisää ostoskoriin

Product image

Tuot.nro. AAS

Mangaani + Rauta

Mangaania voi olla pohjavesissä luonnostaan suuria pitoisuuksia, mikä johtuu maa- ja kallioperästä. Myös pintavesien pitoisuudet ovat toisinaan suuria. Mangaani on neurotoksinen metalli. Uudet tutkimustulokset viittaavat siihen, että se on haitallista erityisesti lapsille. Liiallinen mangaani aiheuttaa veteen epämiellyttävää makua, kerrostumia saniteetti- ja talouskalusteisiin sekä pyykin tahraantumista. Mangaanin laatutavoite talousvedelle on enintään 100 μg/l.

Rautaa esiintyy yleisesti Suomen pohjavesissä ja humukseen sitoutuneena pintavesissä. Runsaasti rautaa sisältävä talousvesi aiheuttaa ruostekerrostumia saniteetti- ja talouskalusteisiin, ruostetahroja pyykkiin ja ruosteen maun veteen. Raudan laatutavoite talousvedelle on enintään 400 μg/l.

60 € sisältää alv:n (ilman toimituskuluja)

Lisää ostoskoriin

Lukumäärä

Lisää ostoskoriin

Product image

Tuot.nro. AAT

Arseeni + Uraani

Kaivoveden arseeni on yleensä peräisin maa- ja kallioperästä. Luonnosta peräisin olevan arseenin lisäksi arseenia voi joutua vesiin myös eräistä puunkyllästysaineista, jalostettaessa kuparia sulfidimalmeista sekä fossiilisten polttoaineiden käytön seurauksena. Arseeni on karsinogeeninen aine ja pitkäaikainen arseenialtistuminen lisää todennäköisyyttä sairastua syöpään. Arseenin terveysperusteinen enimmäisarvo talousvedelle on 10 μg/l.

Uraani on raskasmetalli ja suurina annoksina myrkyllinen etenkin munuaisille ja luustolle. Elimistöstä erittymättä jäänyt uraani kertyy muun muassa munuaisiin, luustoon ja maksaan. Suomalaisilla porakaivoveden käyttäjillä onkin todettu uraaniin liittyviä lieviä haittavaikutuksia munuaisissa ja luustossa.

60 € sisältää alv:n (ilman toimituskuluja)

Lisää ostoskoriin

Lukumäärä

Lisää ostoskoriin

Product image

Tuot.nro. AAR

Alumiini

Juomaveden alumiinilla epäillään olevan yhteys eräisiin neurologisiin häiriöihin, mutta pitävää tutkimusnäyttöä asiasta ei ole. Runsas alumiinipitoisuus aiheuttaa veteen sameutta. Alumiinin laatutavoite talousvedelle on enintään 200 μg/l.

50 € sisältää alv:n (ilman toimituskuluja)

Lisää ostoskoriin

Lukumäärä

Lisää ostoskoriin

Product image

Tuot.nro. AAU

Kupari

Kupari aiheuttaa veteen karvasta makua. Se muodostaa saniteettikalusteisiin vihertäviä tahroja ja kuparipitoisella vedellä pesu voi muuttaa hiukset vihertäviksi. Kuparin terveysperusteinen enimmäisarvo talousvedessä on 2,0 mg/l. Hyvin kuparipitoinen vesi saattaa juotuna ärsyttää mahaa ja aiheuttaa äkillistä pahoinvointia. Talousveden kupari on pääosin peräisin kiinteistön vedenjakelulaitteiden ja -kalusteiden materiaaleista.

50 € sisältää alv:n (ilman toimituskuluja)

Lisää ostoskoriin

Lukumäärä

Lisää ostoskoriin

Product image

Tuot.nro. AAV

Kovuus

Veden kovuus aiheutuu pääasiassa liuenneesta kalsiumista ja magnesiumista. Veden kovuuden yksikkönä käytetään usein yksikköä mmol/l.

65 € sisältää alv:n (ilman toimituskuluja)

Lisää ostoskoriin

Lukumäärä

Lisää ostoskoriin

Ostoskori Ostoskori (0 tuotteiden lukumäärä)
Tyhjennä ostoskori
Eurofins Environment Testing Finland Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T039, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 v.2.5.1.14759
Paytrail by Nets
Hinnat sisältää alv:n